Az igazán építő Tarot használat során valóban azt érzed, hogy szinkronba kerültél Lényed Esszenciájával, akinek mindig is érezni kívántad magad

Azok a beavatottak, akik létrehozták a Tarot jelképrendszerét, ismerték a Lélek útvesztőit ebben a dimenzióban, és tisztában voltak az értelem fejlődésével itt a Földön. Kérdés az, hogy elveszünk-e bennük, vagy képesek leszünk felismerni valódi természetünket, hogy hatni tudjunk valóságunkra, illetve ami ennél is fontosabb: képesek leszünk-e Önvalónk, a Szeretet kiteljesítésére?

 

A Tarot minden mozzanata arra késztet, hogy fejlődjünk.  Arra tanít, hogy minden válasz bennünk van, és azok nagyon konkrétak. A Tarot újszerű használatával is válaszokat keresünk, de nem kérdést teszünk fel, hanem beazonosítjuk számára azt az utat, amelyen haladni kívánunk. A Teremtő – Tarot – Modellezés legnagyobb ajándéka, hogy képes átadni annak az életérzésnek a lényegét, akivé éppen válni készülünk az általunk választott úton és annak bizonyos állomásain.

 

A modellek nagyszerű mintái a nagyobb, működő valóságoknak. Egy Tarot modellben, ahogyan figyeljük a képeket és a szimbólumokat, összeolvadnak az energiák, a végeredmény pedig egy előttünk zajló másolata Szándékainknak. A TTTM egyáltalán nem fektet nagy hangsúlyt arra, ami történt, történik vagy történni fog, mert ez egy képlékeny viszonyítási alap csupán. Leginkább azt kívánja előtérbe helyezni, ami jelenlegi életszakaszunkban a legmélyebb és legtisztább belátásunkból fakadó akaratunkat képviseli, hiszen ez a fejlődés kulcsa. Fejlődésünk során pedig figyelmünk egyre összpontosultabb, személyiségünk pedig egyre inkább Önvalónk kiegyensúlyozott kifejezőeszközévé válik.

Tarot lapok a Valóságteremtés folyamában

A Teremtő – Tarot – Modellezés (TTM) szempontjából nem is annyira a Tarot lapok klasszikus jelentésére tesszük a hangsúlyt, hanem inkább a lapok által képviselt vibrációminőség fejleszthető vonatkozásaira. Az értelmezés során a Tarot szimbólumrendszeréből fakadó lehetőségekre való hangolódást vagy annak lényegének felidézését nevezzük fókuszbeállításnak.

 

 A kártyalapok mondanivalóját folyamatában vizsgáljuk, tehát a szimbólumok által felébresztett energia, amely jelenlegi létállapotunkat tükrözik, egy korábban létrehozott gondolatiságra utalnak, emellett a jövőre ható komplex jelrendszert is sugároznak magukból. Egyszerűen fogalmazva, minden jelenségnek, amelynek mi magunk vagyunk a középpontjai és alkotói, van oka és okozata egyaránt.

 

Ezért a Teremtő – Tarot – Modellezés során elegendő, ha a jelen körülményeket vizsgáljuk, mint például a szándékainkat és a jelenlegi körülményeinkhez fűződő átéléseinket, majd mindezt megkoronázzuk a fókuszbeállítás lehetőségével, így két utat fogunk látni önmagunk előtt. Az egyik út arról szól, amit most teszünk az életünkkel; a másik pedig arról, amit – erőfeszítéssel bár – de tehetnénk. A kettő közötti különbség az általunk megnyilvánuló és munkálkodó teremtő erő tudatos felhasználásában rejlik.

 

A fókuszbeállítás menüpont alatt egy rövid útmutatót találsz a Tarot megfontolt használatára, aminek a végén húzhatsz magadnak egy kártyát is. A fókuszbeállítás a Teremtő – Tarot – Modellezés lelke és lényege. Arra való, hogy könnyebben követni tudd az életedben lehetőségként felmerülő változásokat vagy megoldásokat. Használd, amikor hasznosnak találod, és légy az, akinek mindig is érezni kívántad magad!

Úgy legyen!