Kapcsolat

Üzenet/kérdés

Ballavári Tímea
Teremtő – Tarot – Modellezés (TTM) 
létrehozója

EMF Balancing Tachnique® 

I-XII. Fázis  Személyiségfejlesztő & Reflexiós Facilitátor

Elérhetőség:
ttm@teremtotarot.hu

Budapest

FIGYELMEZTETÉS! 

Felhívja a honlap/közösségi oldal fenntartója a látogatók figyelmét arra, hogy a honlapon/közösségi oldalon többek között értékesítési céllal közzétett termékei/szolgáltatásai iparjogvédelmi oltalom alatt állnak, lajstromozott védjegyeztetett termékek/szolgáltatások. Ha a jogosult engedélye nélkül bárki azokat felhasználja, így különösen, de nem kizárólagosan úgy tűnteti fel azokat, hogy az/azok nem a jogosulttól származik/származnak, vagy azt/azokat akárcsak részben is közvetett/közvetlen kereskedelmi haszonszerzési céllal másolja/bitorolja nem csak teljesen azonos, hanem összetéveszthetőségig hasonló szinten akár más márkanév alatt is (!) minden esetben polgári- és/vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után a jogosulatlan felhasználó per- és eljárási költségekben történő marasztalása mellett! A jelleg- és/vagy védjegybitorlást a törvény bünteti és azzal szemben képviselőnk (www.xlex.hu) fellép! Megkérjük a honlap látogatóit, hogy a tisztességes verseny szabályait betartva, jóhiszeműen látogassák a honlapot, vásárolják meg/vegyék igénybe az iparjogvédelmi oltalom alatt álló, védjegyeztetett termékeket/szolgáltatásokat!